R.A.T.M.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA RUSZTOWAŃ

WITAMY NA STRONIE WWW

R.A.T.M. RUSZTOWANIA

 

Rusztowania - RATMNasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze rusztowaniowej inwestycji budowlanych. Posiadamy kadrę inżynieryjno-techniczną z kilkunastoletnim doświadczeniem, która sprosta Państwa najbardziej wymyślnym zadaniom konstrukcyjnym z dziedziny rusztowań. Zapraszamy do obejrzenia wykonanych przez nas konstrukcji rusztowań, które stanowią naszą najlepszą wizytówką!

Działamy na terenie Śląska, a nasze rusztowania można spotkać w największych miastach:
Katowice
Gliwice
Zabrze

 

W gronie naszych partnerów handlowych są największe ogólnopolskie firmy budowlane i wiele innych prężnych przedsiębiorstw z terenu całego kraju.ROBOTY RUSZTOWANIOWE

WYKONUJEMY W WIELU 

GAŁĘZIACH BUDOWNICTWA:

 

  przemysł;
  budownictwo sakralne;
  prace konserwatorskie;
  budownictwo mieszkaniowe;
  budowa centrów handlowych i obiektów biurowych;
  konstrukcje specjalne;
  ogrodzenia tymczasowe placów budów;

PROWADZIMY SPRZEDAŻ

RUSZTOWAŃ I AKCESORIÓW

DO RUSZTOWAŃ:

 

  rusztowania ramowe i modułowe systemu plettac;
  rusztowania przejezdne;
  siatki i plandeki ochronne;
  wciągarki linowe Geda Maxi do montażu rusztowań;
  oferujemy rusztowania klientom ze Śląska, z miast Katowice, Zabrze, Gliwice
    oraz spoza województwa śląskiego
    

 

 

JESTEŚMY LAUREATAMI NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMÓW

 


Rusztowania Gliwice, rzetelna firmaRusztowania Ratm - Rzetelna firma

 DOTACJE UE W LATACH 2007-2013Rusztowania RATM - Unia Europejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* .

Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP” Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R) , innowacje i przedsiębiorczość”.

Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

Nazwa Beneficjenta: VIDO Jarosław Jeziorowski

 

Tytuł Projektu: Na drodze stałego rozwoju. Wzrost konkurencyjności formy VIDO poprzez zakup rusztowań modułowych.

 

Przedmiot projektu: Zakup specjalistycznych rusztowań. Dzięki realizacji inwestycji firma świadczyć będzie nowe usługi.

 

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności formy VIDO na rynku poprzez zakup parku sprzętowego oraz stworzenie perspektyw do jej dalszego systematycznego rozwoju.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz ekspansja na rynek krajowy. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 5 nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 409.590,00 PLN

Wartość dofinansowania: 199.800,00 PLN

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Rusztowania RATM - pieczątka

 

 

NASI PARTNERZY

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest RATM Rusztowania, siedziba: Gliwice, Toruńska 8.